Kontrakt Kontraktowi nierówny

Poszukując rozstrzygnięć sądowych na tle umów o roboty budowlane opartych o procedury mcith_c7b1bcffFIDIC należy pamiętać, że każde orzeczenie zapada na tle określonego stanu faktycznego w ramach którego sąd bada treść praw i obowiązków stron Kontraktu. Po takiej analizie zapada rozstrzygnięcie na korzyść jednej lub drugiej Strony. Publikowane rozstrzygnięcia pomagają przy kolejnych podobnych sporach już na etapie ich powstania, bowiem możemy z nich wysondować w jaki sposób zachowa się sąd do którego trafi nasza sprawa. Co prawda w krajowym systemie prawnym nie ma instytucji precedensu, która polega na tym że sąd w w podobnej sprawie ma obowiązek rozstrzygnąć tak samo jak w poprzedniej, nie mniej jednak sędzia rozstrzygający sprawę ma w Polsce obowiązek wziąć pod uwagę istniejące w podobnych sprawach orzecznictwo. Dlatego warto takie orzecznictwo analizować. Pamiętać jednak należy, że procedury FIDIC są tak skonstruowane, że do Warunków Ogólnych Kontraktu Strony dołączają Warunki Szczególne w których rozwijają lub zmieniają rozwiązania sprecyzowane przez autorów Warunków Ogólnych. W ten sposób dostosowują pierwotne rozwiązania do swoich potrzeb i porządku prawnego w którym Kontrakt będzie realizowany. Oczywiście w końcowym rozrachunku interes obu stron jest zagwarantowany w Warunkach Szczególnych w stopniu proporcjonalnym do statusu strony. W zamówieniach publicznych zamawiający stworzy Kontraktu „pod siebie”. W zamówieniach prywatnych dużo zależy od potencjału ekonomicznego strony, aktualnej sytuacji rynkowej itp. W każdym razie w efekcie powstaje Kontrakt o określonej treści i na podstawie takiego Kontraktu, po skierowaniu sporu do sądu – sąd wydaje werdykt. Istotne jednak jest to, że pod względem zawartości Kontrakt Kontraktowi nierówny. W konkretnym wypadku poszczególne klauzule mogą wyglądać zupełnie inaczej. Pierwowzór z Warunków Ogólnych może być pozostawiony w całości, zmieniony, uzupełniony lub całkowicie wykreślony. Zatem treść uprawnień i obowiązków Stron w poszczególnych Kontraktach może być różna. Warto o tym pamiętać korzystając z orzecznictwa dotyczącego umów opartych o procedury FIDIC.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *