Monthly Archives: lipiec 2015

Kiedy zwalniamy 70% gwarancji należytego wykonania?

W praktyce kontraktowej opartej o WK FIDIC powstaje często wątpliwość kiedy należy zwolnić 20100920_dcsit_0021Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania (gwarancji należytego wykonania). Problem wiąże się z kwestią rozróżnienia pojęć Świadectwo Przejęcia (klauzula 10.1 WK FIDIC) i Świadectwo Wykonania (klauzula 11.9 WK FIDIC) oraz przypisania tym pojęciom właściwego znaczenia i skutku. Sprawę komplikuje fakt, że w obrocie umownym rzadko zdarzają się takie same umowy (każdy ma trochę inne Warunki Szczególne). Niczego nam nie dają wyjaśnienia zawarte na blogach internetowych i przytaczane tam często orzeczenia sądowe.  Czytaj dalej


Aktywny Zamawiający

Warunki Kontraktowe FIDIC lokują Inżyniera Kontraktu w Personelu Zamawiającego (kl. 1.1.2.6). C_13Nie oznacza to jednak, że Inżynier w całości zastępuje Zamawiającego w  realizacji Kontraktu. Zamawiającemu przypisany jest bowiem cały szereg czynności, które winien wykonywać sam (bez udziału występującego w jego imieniu Inżyniera Kontraktu). Pominę fazę wyłonienia Wykonawcy, która w realiach polskiego systemu prawnego stosowana jest rzadziej. Przeważająca część kontraktów realizowana jest bowiem ze środków publicznych (zatem etap ten wykonywany jest zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych).

Czytaj dalej