O Mnie

Radca prawny FIDIC

Jestem radcą prawnym i ekonomistą. Od początku kariery zawodowej pracuję przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o procedury FIDIC.
2015-03-25 (60)W codziennej pracy pełnię funkcję Eksperta  w Zespołach IK, konsultanta Zamawiającego lub Wykonawcy ds. WK FIDIC, a także Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu.

Prowadzę szkolenia, świadczę usługi rozjemstwa w sporach, wykonuję ekspertyzy prawne, wspieram uczestników projektów inwestycyjnych w negocjacjach, uczestniczę w audytach porealizacyjnych. W ramach Kancelarii Radców Prawnych HERMAN LEX Bień i Gawrycki sp. p. (której jestem współwłaścicielem) prowadzę skomplikowane procesy sądowe dla klientów – stron umów o roboty budowlane lub usługi Inżyniera Kontraktu oparte o procedury FIDIC.

Możliwość pracy na tak wielu polach pozwala mi postrzegać pojawiające się problemy w sposób kompleksowy. Z jednej strony staram się zrozumieć obawy Zamawiającego związane z zasadami wydatkowania środków publicznych (w szczególności przepisy pzp, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postanowieniami umów o dotację ze środków UE). Z drugiej strony mam świadomość komercyjnego charakteru działalności Wykonawcy i zasadę tożsamości świadczenia Wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Ponadto znam również perspektywę Inżyniera Kontraktu, który mimo wykonywania usługi na zlecenie Zamawiającego powinien stać na straży interesu Projektu, nie zawsze tożsamego z interesem Zamawiającego. Dzięki prowadzonym sporom mam rozeznanie w jaki sposób poszczególne postanowienia Kontraktu mogą być potraktowane przez sąd w procesie sądowym, co pozwala mi wielokrotnie podpowiedzieć klientom w jaki sposób zachować się po powstanie sporu i jakie są perspektywy ewentualnego procesu sądowego.

Czas wolny poświęcam rodzinie i mojej pasji życiowej – piłce nożnej.

Radca prawny FIDIC – Warunki Kontraktowe dla inwestycji infrastrukturalnych, procedury FIDIC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *