Monthly Archives: grudzień 2018

Urządzenia i Materiały na Terenie Budowy są własnością Zamawiającego

Czyje są Materiały i Urządzenia które Wykonawca dostarczył na Teren Budowy w ramach DSC_0009Kontraktu opartego o procedury FIDIC? Wydawałoby się, że to własność Wykonawcy, przynajmniej dopóty, dopóki Zamawiający za nie nie zapłaci. Nic bardziej mylnego Zgodnie z klauzulą 7.7 Warunków Kontraktowych w ich oryginalnym brzmieniu Zamawiający staje się właścicielem dostarczonych przez Wykonawce Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy z chwilą gdy zostaną one dostarczone na Teren Budowy lub z chwilą gdy Wykonawca nabędzie prawo do zapłaty za nie (w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).Zatem to co Wykonawca przywiezie na Teren Budowy staje się własnością Zamawiającego. Czytaj dalej