Category Archives: Przetarg na FIDICU

Od początku do końca Kontraktu

W postępowaniach przetargowych pojawia się w ostatnim czasie nader często punktowane kryterium oceny ofert odnoszące się do Personelu Wykonawcy zamierzającego złożyć ofertę, a Processed with VSCOcam with lv02 presetdotyczącego pełnienie funkcji od początku do końca Kontraktu. Niestety równie często Zamawiający nie precyzuje lub precyzuje bardzo niestarannie co należy rozumieć pod pojęciem „początku” i „końca” Kontraktu. A ma to spore znaczenie, bo wariantów znaczenia wymienionych pojęć może być kilka. Weźmy na ten przykład Przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w klauzuli 1.1.2.5 i klauzuli 4.3 WK FIDIC. W oryginalnych procedurach FIDIC (tj. Warunkach Ogólnych) Przedstawiciel Wykonawcy albo jest wyznaczony w Kontrakcie, albo wyznaczony przez Wykonawcę po jego podpisaniu. Jeśli nie jest wyznaczony w Kontrakcie, to klauzula 4.3 wymaga aby był zgłoszony Zamawiającemu przed Datą Rozpoczęcia. A Datę Rozpoczęcia według założeń autorów procedur FIDIC wyznacza Inżynier nie później niż w terminie 42 dni od otrzymania przez Wykonawcę Listu Zatwierdzającego (tj. dokumentu potwierdzającego przyjęcie przez Zamawiającego oferty Wykonawcy).

Czytaj dalej