Monthly Archives: lipiec 2019

Zakres kompetencji Inżyniera Kontraktu

Ciekawy wyrok wydał swego czasu Sąd Najwyższy w sprawie w której strony toczyły spór o zakres kompetencji Inżyniera Kontraktu. W architecture-black-and-white-building-4403stanie faktycznym sprawy podwykonawca w umowie o roboty budowlane sporządzonej na bazie procedur FIDIC (Czerwona Książka) domagał się bezpośredniej zapłaty od inwestora za wykonane przez siebie roboty. Inwestor podniósł, że podwykonawca nie został mu zgłoszony, zatem nie zostały wypełnione przesłanki odpowiedzialności solidarnej z art. 647’1 kc (w ówczesnym stanie prawnym). Podwykonawca podnosił, że został on zgłoszony Inżynierowi Kontraktu, a ten przecież działa w imieniu inwestora. Sąd pierwszej i drugiej instancji stanął (nie wiedzieć czemu) po stronie inwestora. Czytaj dalej