Monthly Archives: kwiecień 2018

Świadectwo Przejęcia w orzecznictwie SN

Bardzo ciekawy wyrok wydał w zeszłym roku Sąd Najwyższy rozpatrując skargę kasacyjną w wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comsprawie dotyczącej jednego ze stadionów pod EURO 2012 (Wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2017 r., Sygn. akt IV CSK 578/16, www.sn.pl). Jedną z kluczowych kwestii w wyroku były rozważania sądu na temat znaczenia Świadectwa Przejęcia o którym mowa w klauzuli 10.1 WK FIDIC. SN odniósł się także do nurtującego wszystkich, którzy mają do czynienia z WK FIDIC pytania: czy Świadectwo Przejęcia jest substytutem protokołu odbioru końcowego robót. Poniżej przedstawiam obszerne fragmenty uzasadnienia orzeczenia SN, wytłuszczając w mojej ocenie najciekawsze wersy.

Czytaj dalej