Monthly Archives: wrzesień 2017

Procedury FIDIC zawierają gotowe klauzule walorazycyjne

W oryginalnych Warunkach Kontraktowych FIDIC przewidziano klauzule waloryzujące 100-bank-notes-bills-2099wynagrodzenie Wykonawcy ze względu na zmianę stosunków w obrocie gospodarczym w trakcie realizacji Kontraktu. Przewidziane tu zostały zarówno zmiany prawa (klauzula 13.7), jak i zmiany cen typowych czynników cenotwórczych jak materiały i robocizna (klauzula 13.8). Klauzula 13.8 w jej oryginalnym brzmieniu została ponadto tak pomyślana aby to strony ostatecznie zdecydowały przed podpisaniem Aktu Umowy jakie czynniki będą wpływać na waloryzację w jakich okolicznościach będą się aktualizować. Tabelę danych korekcyjnych która posłuży do obliczeń waloryzacji Strony umieszczają w Załączniku do Oferty. Klauzula jest bardzo mądrzę opracowana. Waloryzowany jest Koszt, a nie zysk Wykonawcy co wydaje się uczciwym rozwiązaniem. Czytaj dalej