Monthly Archives: luty 2017

W zamówieniach publicznych klauzulę 4.4 należy dostosować

Klauzula 4.4 Warunków Kontraktowych FIDIC (Żółta i Czerwona Książa) określa procedurę pipe-silo-ventilation-4494zgłoszenia Podwykonawców. Zgodnie z treścią wymienionej klauzuli Wykonawca ma przede wszystkim zakaz podzlecania całości Robót. Następnie klauzula zawiera postanowienie w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za Podwykonawców, tak jakby były to działania własne Wykonawcy. Następnie Wykonawca nie jest obowiązany do zgłaszania dostawców Materiałów ani Podwykonawców wprost wymienionych w Kontrakcie. W pozostałym zakresie Wykonawca jest obowiązany do uzyskania zgody Inżyniera na każdego z Podwykonawców. Czytaj dalej