Czy Przedstawiciel Wykonawcy powinien mieć uprawnienia budowlane?

Czy Przedstawiciel Wykonawcy powinien mieć uprawnienia budowlane? Zgodnie z definicją określoną w klauzu2015-04-15 (89)li 1.1.2.5 „Przedstawiciel Wykonawcy” to osoba która zgodnie z klauzulą 4.3 działa w imieniu Wykonawcy. Klauzula 4.3 uzupełnia, że Wykonawca winien przekazać Przedstawicielowi Wykonawcy uprawnienia konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie Kontraktu. Przedstawiciel Wykonawcy ma poświęcić „cały swój czas” (sic!) kierowaniu wypełnieniem Kontraktu przez Wykonawcę. Tłumaczenie z oryginału jest wierne, zatem nie ma się co czepiać, że urlopu nie będzie. W klauzuli nie ma żadnych wymagań w zakresie doświadczenia i umiejętności poza znajomością biegłego władania językiem Kontraktu.

Jak zatem widać oryginalne procedury FIDIC nie zawierają wymogu posiadania przez Przedstawiciela Wykonawcy w zasadzie żadnych umiejętności ani uprawnień (w tym uprawnień budowlanych). Załącznik do procedur FIDIC zawierający wskazówki do opracowania Warunków Szczególnych również nie zawiera w tym zakresie żadnych uzupełnień.


W praktyce krajowych zamówień realizowanych w oparciu o procedury FIDIC Zamawiający często wymagają jednak doświadczenia na podobnym stanowisku w przeszłości i uprawnień budowlanych do kierowania robotami. O ile doświadczenie na podobnym stanowisku wydaje się tu racjonalne o tyle posiadanie uprawnień już niekoniecznie. Do czego bowiem Przedstawicielowi Wykonawcy uprawnienia budowlane? Nie wiadomo. Bo przecież Przedstawiciel Wykonawcy jest niczym innym jak osobą zarządzającą Personelem Wykonawcy. W ramach Personelu Wykonawcy powołane są osoby z odpowiednimi uprawnieniami jeżeli jest taki wymóg wynikający z przepisów prawa. Przedstawiciel Wykonawcy zarządza więc ludźmi, czasem, finansami itd. Jest osobą odpowiedzialną za należyte wykonanie Kontraktu. Powinien być zatem dobrym menadżerem. Czy do tego potrzebne są uprawnienia budowlane?


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *