Monthly Archives: styczeń 2018

Wykonawca nie może powoływać się na zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera

W ramach Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy (tzw. Żółta Książka) FIDIC, tj. umowy o roboty budowlane projektowaniem Wykonawca w ramach swoich 2015-04-15 (67)obowiązków ma wykonać dokumentację projektową (klauzula 5.1 WK). Dokumentacja projektowa, a w zasadzie wszystko co się na nią składa jako Dokument Wykonawcy podlega akceptacji Inżyniera Kontraktu, zgodnie z klauzulą 5.2 WK. Inżynier ma 21 dni ma przegląd każdego dokumentu i w tym okresie Inżynier powinien zatwierdzić dokument lub zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Pamiętać jednak należy, że jeśli po zatwierdzeniu dokumentu przez Inżyniera ujawnią się błędy w dokumencie, to Wykonawca ma obowiązek poprawić dokument (o ile to konieczne również Roboty) w odpowiednim zakresie na własny koszt bez względu na wydane wcześniej zatwierdzenie Inżyniera. Czytaj dalej