Category Archives: Warunki Kontraktu

Rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC

W koncepcji autorów pierwowzoru Warunków Kontraktowych FIDIC rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest wielostopniowe. W pierwszej kolejności instytucją arm-wrestling-bar-bet-44171rozstrzygającą jest Inżynier Kontraktu na podstawie klauzuli 3.5 WK. Ma on dokonać w przypadkach spornych wiążących „ustaleń” (w nowszej wersji tłumaczenia) lub „określeń (w starszej wersji tłumaczenia). Oczywiście podstawowym mankamentem Inżyniera jako podmiotu wydającego werdykt jest uzależnienie finansowe od Zamawiającego. Będzie miał on zatem duży ból głowy we wszystkich przypadkach w których będzie musiał zdecydować na niekorzyść finansującego. Od rozstrzygnięcia Inżyniera możemy zatem odwołać się do Komisji Rozjemczej (klauzula 20.2 WK). Komisja Rozjemcza finansowana jest w połowie przez każdą ze Stron, zatem jej wiarygodność jest już znacznie większa. Komisja składa się od jednej do trzech osób, zatem w zależności od skali sporu, wartości Kontraktu i możliwości finansowych Stron można odpowiednio dostosować gremium Komisji.

Czytaj dalej


Warunki Szczególne Kontraktu

Dziś będzie krótko o tym jak nie redagować postanowień Warunków Szczególnych w procedurach FIDIC. Analizuję właśnie na prośbę Klienta Warunki Szczególne do jednego z kontraktów drogowych. Natrafiłem na bardzo ciekawy zwrot: „Subklauzula 17.5 [Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej] nie ma zastosowania do Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].”. Ciekawe co autor miał na myśli. Co Państwo myślą? Pozdrawiam.


Kontrakt Kontraktowi nierówny

Poszukując rozstrzygnięć sądowych na tle umów o roboty budowlane opartych o procedury mcith_c7b1bcffFIDIC należy pamiętać, że każde orzeczenie zapada na tle określonego stanu faktycznego w ramach którego sąd bada treść praw i obowiązków stron Kontraktu. Po takiej analizie zapada rozstrzygnięcie na korzyść jednej lub drugiej Strony. Publikowane rozstrzygnięcia pomagają przy kolejnych podobnych sporach już na etapie ich powstania, bowiem możemy z nich wysondować w jaki sposób zachowa się sąd do którego trafi nasza sprawa. Co prawda w krajowym systemie prawnym nie ma instytucji precedensu, która polega na tym że sąd w w podobnej sprawie ma obowiązek rozstrzygnąć tak samo jak w poprzedniej, nie mniej jednak sędzia rozstrzygający sprawę ma w Polsce obowiązek wziąć pod uwagę istniejące w podobnych sprawach orzecznictwo. Dlatego warto takie orzecznictwo analizować. Czytaj dalej