Monthly Archives: czerwiec 2020

Dlaczego roszczenia Zamawiającego składa Inżynier?

W nawiązaniu do poprzedniego maila należy jeszcze zwrócić uwagę na modyfikację klauzuli 2.5 Warunków Kontraktu wprowadzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W modyfikacji tej powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego może składać również Inżynier. Dość kuriozalna sytuacja w której Inżynier sam formułuje powiadomienie o roszczeniu Zamawiającego, a następnie ma uzgodnić z obiema Stronami sposób rozwiązania lub (ja jeśli to się nie uda) wydać obiektywnie ustalenie (określenie). No, ale co Zamawiający ma się męczyć. W końcu wynajął Inżyniera.