Monthly Archives: czerwiec 2018

Kontrakt Kontraktowi nierówny

Poszukując rozstrzygnięć sądowych na tle umów o roboty budowlane opartych o procedury mcith_c7b1bcffFIDIC należy pamiętać, że każde orzeczenie zapada na tle określonego stanu faktycznego w ramach którego sąd bada treść praw i obowiązków stron Kontraktu. Po takiej analizie zapada rozstrzygnięcie na korzyść jednej lub drugiej Strony. Publikowane rozstrzygnięcia pomagają przy kolejnych podobnych sporach już na etapie ich powstania, bowiem możemy z nich wysondować w jaki sposób zachowa się sąd do którego trafi nasza sprawa. Co prawda w krajowym systemie prawnym nie ma instytucji precedensu, która polega na tym że sąd w w podobnej sprawie ma obowiązek rozstrzygnąć tak samo jak w poprzedniej, nie mniej jednak sędzia rozstrzygający sprawę ma w Polsce obowiązek wziąć pod uwagę istniejące w podobnych sprawach orzecznictwo. Dlatego warto takie orzecznictwo analizować. Czytaj dalej