Monthly Archives: styczeń 2017

Zmiany FIDIC na niekorzyść Wykonawcy

Zostałem niedawno poproszony o analizę Szczególnych Warunków Kontraktów FIDIC pod kątem zmian wprowadzonych na niekorzyść Wykonawcy. Kontrakt dotyczył dużej inwestycji liniowej, 2015-04-15 (57)prowadzonej przez jednego z największych zamawiających na rynku publicznym (Zółty FIDIC). Efekt tej pracy mocno mnie zaskoczył. Zmiany FIDIC na niekorzyść Wykonawcy są znaczne. Oto lista: 

1) Zmiana definicji „Kosztu” na niekorzyść Wykonawcy. (Subkl. 1.1.4.3 WK).

 

2) Znaczne ograniczenia w zakresie Cesji według Subklauzuli 1.7 WK.

 

3) Ograniczenie odpowiedzialności Zamawiającego za błędy w Wymaganiach Zamawiającego (np. usunięcie zysku dla Wykonawcy).

 

4) Znaczne (niepotrzebne) rozszerzenie zakresu praw autorskich do dokumentów opracowanych przez Wykonawcę (Subkl. 1.10 WK).

Czytaj dalej