O Blogu

Radca prawny FIDIC – Warunki Kontraktowe dla inwestycji infrastrukturalnych, procedury FIDIC
Od prawie 10 lat pracuję przy realizacji inwestycji opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC przygotowane 2015-03-02 (11)i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils FIDIC). W realiach polskiego systemu prawa stosowanie WK FIDIC wiąże się z wieloma trudnościami i wątpliwościami – skomplikowane procedury FIDIC. Implementacja oryginalnej treści Warunków wiąże się z koniecznością dostosowania oryginalnej treści do krajowych i wspólnotowych norm prawnych. Poprawna interpretacja poszczególnych klauzul nie może się obyć bez gruntownej znajomości obowiązujących w Polsce i UE przepisów.

W zespołach zajmujących się przygotowaniem i wykonaniem projektów inwestycyjnych wiodącą rolę odgrywają inżynierowie. Nie mniej jednak wykorzystanie środków publicznych (w tym środków pochodzących z funduszy UE) nakłada na inwestorów szereg obostrzeń o charakterze prawnym, których złamanie skutkuje często naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Stąd wzbogacenie Personelu Kluczowego o osoby dysponujące wiedzą prawniczą w tym zakresie jest niezwykle ważne i konieczne.

W praktyce Zamawiający rzadko korzystają ze wsparcia prawników przy przygotowaniu i realizacji inwestycji. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Podstawowym jest pokutujące wciąż na polskim rynku przekonanie, że po usługi prawnicze należy sięgnąć dopiero w przypadku poważnych kłopotów w realizacji projektu (najczęściej zaognionych sporów z wykonawcą). Inne przyczyny to: brak wystarczających funduszy, niewielka wiedza osób decyzyjnych o procesie inwestycyjnym z udziałem środków publicznych, mała liczba prawników wyspecjalizowanych w procesie inwestycyjnym itd. Skutkiem tych działań jest brak profesjonalnej obsługi prawnej projektu. Prowadzi to do rozwiązywania problemów prawnych przez osoby do tego nieprzygotowane lub do całkowitego pozostawienia tych problemów bez próby ich rozwikłania. Obydwie drogi prowadzą do błędów po stronie inwestora skutkujących często naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, karami finansowymi, częściową lub nawet całkowitą utratą dotacji.

Potrzeba powstania niniejszego Bloga powstała właśnie z powyższych przyczyn. Moim celem jest zachęcanie w nim do angażowania prawników do przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń nabytych w codziennej pracy z WK FIDIC.

Krzysztof Bień,
Radca prawny FIDIC

One thought on “O Blogu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *