Monthly Archives: lipiec 2016

Prawa autorskie w FIDIC

W krajowym obrocie prawnym związanym z realizacją inwestycji infrastrukturalnych występuje 2015-04-15 (67)maniera przenoszenia praw autorskich w bardzo szerokim zakresie. W najbardziej skrajnych przypadkach maniera ta objawia się do wykorzystywania utworu „na wszystkich znanych i nieznanych polach eksploatacji”, co jak słusznie niegdyś zauważył Sąd Najwyższy jest postanowieniem nieskutecznym (pola eksploatacji muszą być w umowie wyraźnie wymienione, choćby przez wskazanie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Postanowienia takie zupełnie nie przystają do potrzeb inwestora. Ponadto autorzy (sic!) takich sformułowań zdają się nie dostrzegać w ogóle instytucji licencji, która doskonale nadaje się do wykorzystania w ramach planowanej inwestycji. Nie odkrywam tu niczego nowego, bowiem pomysłodawcy Warunków Kontraktowych FIDIC uregulowali kwestię wykorzystania dokumentów opracowanych przez Wykonawcę właśnie przez instytucję licencji.

Czytaj dalej