Category Archives: Tłumaczenie FIDIC

Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 4

Dziś będzie znowu tłumaczenie FIDIC, a w zasadzie jednego z fragmentów pierwowzoru Warunków Online language translationKontraktowych na język polski. Na końcu klauzuli 11.9 Warunków Kontraktu (Żółta i Czerwona Książka) jest w oryginale taki fragment:

Only the Performance Certificate shall be deemed to constitute acceptance of the Works.

W krajowej wersji fragment przetłumaczono:

Świadectwo Wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym przejecie Robót.

Uwagę przykuwa oczywiście tłumaczenie słowa acceptance. Literówka? Chyba jednak nie.


Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 2

Dziś chciałbym poruszyć kolejną kwestię związaną z tłumaczeniem WK FIDIC na język polski. Online language translationOtóż w 4. wydaniu angielsko – polskim niezmienionym 2008 z erratą tzw. Żółtej Książki (tj. Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ znalazło się nowe tłumaczenie zwrotu „Time for Completion”. Tłumacz uznał, że trafniejszym wydaje się zwrot „Czas na Wykonanie”, nie „Czas na Ukończenie”. Zmiana wprowadziła nieco zamieszania. Czytaj dalej


Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 1

Obiecałem swego czasu, że w osobnym wpisie poruszę kwestię tłumaczenia oryginalnej wersji książek FIDIC na język polski. Online language translationPonieważ jednak omówienie całego tematu w jednym wpisie jest niewykonalne, zdecydowałem o podziale zagadnienia na części. Dziś cześć pierwsza poświęcona klauzuli 8.1 Warunków Kontaktowych YELLOW I RED BOOK.

 

Zgodnie z klauzulą 8.1 Żółtej Książki „Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko będzie to wykonalne po Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień”.

Czytaj dalej