Monthly Archives: listopad 2015

Próby Końcowe a Czas na Ukończenie

Czy Wykonawca musi wykonać Próby Końcowe w terminie określonym jako Czas na Ukończenie? Czy Próby Końcowe obejmują Czas na Ukończenie? Czy definicje pojęć Czas na Ukończenie i Próby Końcowe są w WK FIDIC jednoznacznie? Spróbujmy te kwestie przeanalizować.

 

Ogólne Warunki FIDIC

Rozdział 10 Warunków Kontraktowych FIDIC określa procedurę przejęcia Robót przez Zamawiającego.Czas na Ukończenie a Próby KońcoweZ klauzuli 10.1 wynika, że „Roboty będą przejęte przez Zamawiającego gdy (…) zostało wydane wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót, lub należy przyjąć, że zostało wystawione zgodnie z niniejszą klauzulą”. Prześledźmy zatem procedurę wydania Świadectwa Przejęcia:
1) Wykonawca kończy Roboty i występuje z wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia (może być też odwrotnie, nie wcześniej jednak niż 14 dni przed zakończeniem Robót)
2) Inżynier Kontraktu ma 28 dni na wystawienie Świadectwa Przejęcia lub odrzucenie wniosku wykonawcy
3) Inżynier wydaje Świadectwo Przejęcia „ustalając datę z jaką Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem”
4) Z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia Zamawiający przejmuje Roboty.

Warto tu dokonać kilku spostrzeżeń.

Czytaj dalej