Monthly Archives: luty 2018

Sąd Arbitrażowy czy sąd powszechny?

W oryginalnych Warunkach Kontraktowych FIDIC do rozstrzygania sporów powołany jest Sąd wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comArbi­tra­żowy Mię­dzy­na­ro­do­wej Izby Han­dlo­wej z sie­dzibą w Paryżu (ICC). Dostosowując procedury FIDIC do warunków krajowych będziemy oczywiście chcieli zmodyfikować klauzulę 20.6 wskazująca na ten Sąd. Na rynku zamówień publicznych zamawiający z reguły decydują się jednak na wskazanie sądu powszechnego. Czy słusznie? Może warto byłoby pozostać przy sądzie arbitrażowym (choć niekoniecznie w Paryżu)?  Mógłby to być np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie lub Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie czy jeden z sądów arbitrażowych przy Izbach Przemysłowo – Handlowych. Czytaj dalej