Monthly Archives: marzec 2019

Rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC

W koncepcji autorów pierwowzoru Warunków Kontraktowych FIDIC rozwiązywanie sporów w procedurach FIDIC pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest wielostopniowe. W pierwszej kolejności instytucją arm-wrestling-bar-bet-44171rozstrzygającą jest Inżynier Kontraktu na podstawie klauzuli 3.5 WK. Ma on dokonać w przypadkach spornych wiążących „ustaleń” (w nowszej wersji tłumaczenia) lub „określeń (w starszej wersji tłumaczenia). Oczywiście podstawowym mankamentem Inżyniera jako podmiotu wydającego werdykt jest uzależnienie finansowe od Zamawiającego. Będzie miał on zatem duży ból głowy we wszystkich przypadkach w których będzie musiał zdecydować na niekorzyść finansującego. Od rozstrzygnięcia Inżyniera możemy zatem odwołać się do Komisji Rozjemczej (klauzula 20.2 WK). Komisja Rozjemcza finansowana jest w połowie przez każdą ze Stron, zatem jej wiarygodność jest już znacznie większa. Komisja składa się od jednej do trzech osób, zatem w zależności od skali sporu, wartości Kontraktu i możliwości finansowych Stron można odpowiednio dostosować gremium Komisji.

Czytaj dalej