Category Archives: Roszczenia

Dlaczego roszczenia Zamawiającego składa Inżynier?

W nawiązaniu do poprzedniego maila należy jeszcze zwrócić uwagę na modyfikację klauzuli 2.5 Warunków Kontraktu wprowadzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W modyfikacji tej powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego może składać również Inżynier. Dość kuriozalna sytuacja w której Inżynier sam formułuje powiadomienie o roszczeniu Zamawiającego, a następnie ma uzgodnić z obiema Stronami sposób rozwiązania lub (ja jeśli to się nie uda) wydać obiektywnie ustalenie (określenie). No, ale co Zamawiający ma się męczyć. W końcu wynajął Inżyniera.


Klauzula 20.1 zgodna z polskim prawem

W nawiązaniu do moich wpisów z 2016 r.: Czy klauzula 20.1 jest sprzeczna z art. 119 blind-lady-justice-statue-in-law-office-picjumbo-comkc? oraz Klauzula 20.1 orzecznictwo przedstawiam Państwu bardzo ciekawy wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r. (Sygn. akt V CSK 449/16, www.sn.pl), w którym SN uznał, że klauzula 20.1 WK FIDIC dotycząca zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę nie narusza art. 119 kc. Sąd Najwyższy w wymienionym wyżej wyroku stwierdził m.in:

Brak podstaw do uznania, że w omawianej klauzuli chodzi o termin ograniczający dochodzenie roszczenia przed sądem, a więc o termin zbliżony do terminu przedawnienia. Czytaj dalej