Monthly Archives: listopad 2019

Bezstronność Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu działający zgodnie z procedurami FIDIC to tzw. bezstronny kontroler. Prawo budowlane nie zawiera pojęcia Inżyniera Kontraktu. Funkcja ta została wprowadzona przez wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comMiędzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (skrót z jęz. francuskiego FIDIC) w związku z wejściem Polski do UE. Jak wynika z warunków FIDIC, Inżynier Kontraktu ma być niezależny i działać bezstronnie, bez względu na stosunek prawny łączący go z inwestorem. Mimo pośredniczenia we wszystkich umowach zawieranych między inwestorem a wykonawcą Inżynier Kontraktu nigdy nie może być stroną. Powinien zadbać o to, aby w umowach między inwestorem i wykonawcą istniała równowaga obowiązków oraz korzyści.

Powyższy cytat, to nie żaden fragment konferencji poświęconej WK FIDIC, a teza orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 21 listopada 2018 r (KIO 2322/18).  Czy wszyscy podzielają stanowisko Izby?