Monthly Archives: marzec 2017

Siła Wyższa w procedurach FIDIC

Warunki Kontraktowe FIDIC zawierają własną definicję pojęcia „siły wyższej”. Definicję tę zawiera klauzula 19.1 (Żółty i Czerwony FIDIC) w której w pierwszej kolejności opracowana określono explosion-guatemala-mountain-2473ogólne przymioty zdarzenia które można uznać za siłę wyższą, a w dalszej kolejności wskazano listę przykładowych zdarzeń mieszczących się w kategorii Siły Wyższej. Warunkami uznania zdarzenia za Siłę Wyższą według procedur FIDIC jest zatem „wydarzenie lub okoliczność: (a) na którą Strona nie ma wpływu, (b) przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Kontraktu, (c) której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć, oraz (d) której nie można uznać za wywołaną w znacznym stopniu przez drugą Stronę. Czytaj dalej