Monthly Archives: czerwiec 2016

Nieprzewidywalne warunki fizyczne

Zarówno w Żółtej jak i Czerwonej Książce FIDIC występuje definicja pojęcia „Nieprzewidywalne”.
Rysunek1Zgodnie z klauzulą 1.1.6.8 „Nieprzewidywalne” oznacza nie dające się w racjonalny sposób przewidzieć przez doświadczonego Wykonawce przed dniem złożenia Oferty”. Termin „Nieprzewidywalne” wykorzystany jest w Warunkach Kontraktu w następujących kontekstach:

1) Nieprzewidywalny Koszt (klauzula 4.6)
2) Nieprzewidywalne warunki fizyczne (klauzula 4.12)
3) Nieprzewidywalne braki możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności Dóbr, spowodowane przez epidemię lub działania rządowe (klauzula 8.4)
4) Nieprzewidywalne działanie sł natury (klauzula 17.3)

Czytaj dalej