Monthly Archives: maj 2015

Warto prowadzić konsultacje

W ramach klauzuli 3.5 WK FIDIC Inżynier Kontraktu we wszystkich przypadkach przed podjęciem 2015-03-25 (102)„wiążących ustaleń” ma obowiązek przeprowadzić ze Stronami konsultacje w celu „dojścia do porozumienia”. Dopiero po niepowodzeniu konsultacji Inżynier Kontraktu wydaje prawomocne rozstrzygnięcie. Niestety w praktyce prawdziwe konsultacje prowadzone są bardzo rzadko. Dlaczego? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że najczęstszą tego przyczyną jest zbyt duża uległość IK wobec Zamawiającego (w końcu to Zamawiający finansuje Inżyniera), krótkowzroczność Personelu Zamawiającego w forsowaniu własnego stanowiska w rozwiązaniu sporu. Istotne znaczenie mają tu też niechęć IK do wzięcia odpowiedzialności za wynik konsultacji (wszak lepiej zrzucić to na Komisję Rozjemczą lub sąd), a także przeświadczenie Zamawiających dysponujących środkami publicznymi o „bezpiecznym” wyroku sądu (w końcu z wyrokami się nie dyskutuje, więc kontrolujący inwestycje urzędnik też nie będzie). Czytaj dalej


Świadectwo Przejęcia – warunki wydania

Czy dla wydania Świadectwa Przejęcia wymagane jest ukończenie całości Robót? Biorąc pod 2015-04-15 (104)uwagę Ogólne Warunki FIDIC (zarówno w czerwonym, jak i żółtym „wydaniu”) Wykonawca może wystąpić do Inżyniera o wydanie Świadectwa Przejęcia nie wcześniej niż 14 dni przed ukończeniem Robót. W praktyce powstaje jednak często sytuacja w której IK po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy stwierdza, że Wykonawcy pozostała do zakończenia część prac. Nierzadko zdarza się również, że na etapie weryfikacji wniosku Wykonawcy stwierdzone zostaną usterki w pracach już wykonanych. Czy w takiej sytuacji IK może (powinien) wydać Świadectwo Przejęcia? Czytaj dalej