Monthly Archives: sierpień 2018

Tłumaczenie FIDIC na język polski cz. 3

Kontynuując wątek kiepskiego tłumaczenia oryginalnych Warunków Kontraktu przyjrzyjmy się treści klauzuli 1.14 określającej solidarną odpowiedzialność podmiotów stanowiących konsorcjum będące WykoOnline language translationnawcą. Fragment tłumaczenia w języku polskim brzmi:

Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednimi prawem konsorcjum lub inny związek bez osobowości prawnej złożony z dwóch lub więcej osób, to: (a) osoby te winny być solidarnie odpowiedzialne prawnie wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu;

 A jak brzmi oryginalny fragment? Tak:

If the Contractor constitutes (under applicable Law) a joint venture, consortium or other unincorporated grouping of two or more person: (a) these persons shall be deemed to be jointly and severally liable to the Employer for the performance of the Contract;

Fragment jest krótki, ale uchybień kilka. Przede wszystkim „prawo” z małej litery to nie to samo co „Prawo” z wielkiej. Autor oryginalnej wersji użył sformułowania „Law” co sugerowałoby odniesienie do definicji z klauzuli 1.1.6.5 Warunków Kontraktu. Czytaj dalej