Monthly Archives: luty 2016

Wykreślona klauzula 14.5

IMG_5160Biorąc udział w realizacji inwestycji z wykorzystaniem Warunków Kontraktowych FIDIC wielokrotnie spotkałem się z wykreśleniem przez Strony (czytaj: Zamawiającego) klauzuli 14.5 Warunków Ogólnych. Konsekwencją wykreślenia tej klauzuli było stanowisko Zamawiającego prezentowane w rozmowach na temat płatności przejściowych wyrażane słowami: „Będziemy płacić jedynie za wbudowane Materiały i zamontowane oraz uruchomione Urządzenia”. Czy samo wykreślenie klauzuli 14.5 WK FIDIC faktycznie powoduje taki skutek?

 

Czytaj dalej