Monthly Archives: marzec 2016

Żółty FIDIC to umowa o dzieło

Żółty FIDIC to umowa o dzieło

Niewiele osób wie, że umowa o roboty, w której to Wykonawca jest obowiązany wykonać projekt budowlany to umowa o dzieło. 2015-04-15 (65)Przynajmniej za taką uchodzi w przeważającej części orzecznictwa sądowego (por. Wyrok SN z dnia 7 listopada 1997 r., II CKN 446/97, OSNC 1998, nr 4, poz. 67; Wyrok SN z dnia 6 października 2004 r., I CK 71/04, OSP 2005, z.12, poz. 146; uchwała SN z dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP 63/01, OSNC 2002, nr 9, poz. 106; Wyrok SA w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 1995 r., 1 ACr 101/95, OSA 1995, z.9, poz. 61).

Czytaj dalej