Monthly Archives: październik 2016

Czy klauzula 20.1 jest sprzeczna z art. 119 kc?

Pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego występuje często spór dotyczący zgodności klauzuli 20.1 Warunków 2015-04-15 (89)Kontraktowych FIDIC z art. 119 kc. Chodzi o to czy określony w klauzuli termin 28 dni na powiadomienie o roszczeniu, po upływie którego „Czas na Wykonanie nie zostanie przedłużony, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej zapłaty, a Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczenia” jest zgodny z art. 119 kc według którego „Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.” Czy termin określony w klauzuli 20.1 jest terminem przedawnienia? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak. Czytaj dalej