Monthly Archives: wrzesień 2015

Załącznik do Oferty

Uczestniczyłem swego czasu w realizacji Kontraktu, w którym nie było Warunków Szczególnych ani Załącznika do Oferty. Był Akt Umowy, napisany w formie tradycyjnej umowy o roboty budowlane (choć bardzo ogólny). 2015-09-11 (8)Brakowało ustalonej hierarchii dokumentów, a nade wszystko odwołania do Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC. Zamawiający tworząc dokumentację przetargową zaangażował „ekspertów” ciut mniej rozeznanych w temacie. Można powiedzieć, że znów wszystkiemu winna ta najniższa cena (wykonawca dokumentacji był wyłoniony w drodze przetargu), ale w Personelu Zamawiającego również nie było kompetentnej osoby sprawdzającej, która dostrzegłaby taki „wielbłąd” jak brak podstawowych dokumentów tworzących Kontrakt. O ile sam brak Warunków Szczególnych dał się jakoś „łatać” na bieżąco (część regulacji zawarto w Akcie Umowy), o tyle ubytek Załącznika do Oferty bardzo doskwierał. Przy okazji miałem okazję powtórzyć zakres informacji, która zawiera Załącznik.

Można je zestawić w formie następujących pytań (w przedmiotowym Kontrakcie niestety wiele pozostało bez odpowiedzi, co rodziło później szereg sporów między Stronami):

Czytaj dalej