Monthly Archives: styczeń 2019

Warunki Szczególne Kontraktu

Dziś będzie krótko o tym jak nie redagować postanowień Warunków Szczególnych w procedurach FIDIC. Analizuję właśnie na prośbę Klienta Warunki Szczególne do jednego z kontraktów drogowych. Natrafiłem na bardzo ciekawy zwrot: „Subklauzula 17.5 [Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej] nie ma zastosowania do Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie].”. Ciekawe co autor miał na myśli. Co Państwo myślą? Pozdrawiam.