Category Archives: Świadectwo Przejęcia

Odbiory robót budowlanych i możliwości ich kontroli – SEMINARIUM

Miło mi poinformować, że wraz z Panem Pawłem Zejerem i Panią Mirelą Korsak – Koledzińską zostałem zaproszony przsafe_imageez Fundację im. Stefana Batorego do uczestnictwa w seminarium pt. „Odbiory robót budowlanych i możliwości ich kontroli”, które odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. w godzinach 11.00 – 13.00. Seminarium będzie transmitowane na profilach Fundacji im. Stefana Batorego na Facebooku i YouTube oraz na kanale YouTube Paktu Uczciwości. Szczegóły w linku poniżej. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. PRZEJDŹ DO SEMINIARIUM


Świadectwo Przejęcia w orzecznictwie SN

Bardzo ciekawy wyrok wydał w zeszłym roku Sąd Najwyższy rozpatrując skargę kasacyjną w wooden-judge-hammer-in-law-office-picjumbo-comsprawie dotyczącej jednego ze stadionów pod EURO 2012 (Wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2017 r., Sygn. akt IV CSK 578/16, www.sn.pl). Jedną z kluczowych kwestii w wyroku były rozważania sądu na temat znaczenia Świadectwa Przejęcia o którym mowa w klauzuli 10.1 WK FIDIC. SN odniósł się także do nurtującego wszystkich, którzy mają do czynienia z WK FIDIC pytania: czy Świadectwo Przejęcia jest substytutem protokołu odbioru końcowego robót. Poniżej przedstawiam obszerne fragmenty uzasadnienia orzeczenia SN, wytłuszczając w mojej ocenie najciekawsze wersy.

Czytaj dalej


Co z Protokołem odbioru?

Czy w umowie o roboty budowlane opartej o Warunki Kontraktowe FIDIC konieczne jest DSCN2208sporządzenie Protokołu odbioru końcowego robót? Uważna lektura klauzuli 10.1 Warunków Ogólnych pozwala jednoznacznie stwierdzić, że nie ma tam mowy o żadnym Protokole odbioru. Wykonawca po zakończeniu Robót (lub tuż przed) składa Inżynierowi wniosek o wydanie Świadectwa Przejęcia. IK w terminie 28 dni wydaje Świadectwo, albo odmawia jego wydania z podaniem uzasadnienia. I na tym w zasadzie należałoby zakończyć. Protokół odbioru końcowego (wbrew niektórym sądom) nie jest również wymagany przez obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Protokołu Nie musimy go także załączać do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu (choć czasami PINB bezprawnie żąda od nas takiego dokumentu). Wydaje się więc, że o ile nie zmodyfikowaliśmy sobie klauzuli 10.1 w Szczególnych Warunkach Kontraktu, Protokół odbioru końcowego nie jest konieczny, a wystarczającym dokumentem potwierdzającym zakończenie prac i gotowość obiektu do użytkowania jest w stosunku między Stronami Kontraktu Świadectwo Przejęcia wydawane przez Inżyniera Kontraktu. Czytaj dalej