Urządzenia i Materiały na Terenie Budowy są własnością Zamawiającego

Czyje są Materiały i Urządzenia które Wykonawca dostarczył na Teren Budowy w ramach DSC_0009Kontraktu opartego o procedury FIDIC? Wydawałoby się, że to własność Wykonawcy, przynajmniej dopóty, dopóki Zamawiający za nie nie zapłaci. Nic bardziej mylnego Zgodnie z klauzulą 7.7 Warunków Kontraktowych w ich oryginalnym brzmieniu Zamawiający staje się właścicielem dostarczonych przez Wykonawce Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy z chwilą gdy zostaną one dostarczone na Teren Budowy lub z chwilą gdy Wykonawca nabędzie prawo do zapłaty za nie (w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).Zatem to co Wykonawca przywiezie na Teren Budowy staje się własnością Zamawiającego.

Jeśli Strony umówiły się, że Zamawiający zapłaci za część Materiałów lub Urządzeń wcześniej to Zamawiający staje się ich właścicielem jeszcze zanim trafią one na Teren Budowy. Ciekawe pytania pojawia się jeśli przywiezione na Teren Budowy Materiały lub Urządzenia są niezgodne z Kontraktem? Czy wtedy Zamawiający również staje się ich właścicielem? Przeanalizujmy kontraktową definicję Materiałów (klauzula 1.1.5.3) i Urządzeń (klauzula 1.1.5.5). Materiały to przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Kontraktu, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych. Urządzenia to aparaty, maszyny oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych. Roboty Stałe to roboty stałe (wierne tłumaczenie z oryginału), które wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu. Po analizie można dojść do wniosku, że zarówno Materiały jak i Urządzenia mają być zgodne z Kontraktem. Wydaje się zatem, że jeśli Wykonawca dostarczy na budowę materiały lub urządzenia niezgodne z Kontraktem to nie stają się one własnością Zamawiającego, a Wykonawca (lub inny podmiot) pozostaje ich właścicielem, niezależnie od tego że dostarczył je na Teren Budowy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *